Liturgiczna Służba Ołtarza

Grafik Niedzielnych czytań Lektorów

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.06.2024

godz. 08:30

I czytanieAnna Adamczyk
II czytanie Monika Lewczuk
Modlitwa wiernych Karolina Rymuza

godz. 10:00

I czytanie Agata Kozioł
II czytanie Marlena Andrzejczuk
Modlitwa wiernych Michał Dobosz

godz. 12:00

I czytanieBartłomiej Bujalski
II czytanieAnna Wakuła
Modlitwa wiernych Dariusz Cygan

godz. 18:00

I czytanieMariola Przychodzka Rosa
II czytanie Sebastian Rymuza
Modlitwa wiernychEmilia Stańczuk

Ministranci, Kandydaci i Lektorzy 2024

Ks. Opiekun – ks. Marek Strzeżysz
Prezes – Marek Rymuza
Wiceprezes – Sebastian Rymuza

Ministranci :

 1. Rafał Protasiuk
 2. Sebastian Rymuza – Lektor
 3. Krystian Rymuza
 4. Piotr Konieczny
 5. Kacper Wakuła
 6. Michał Dobosz – Lektor
 7. Mateusz Wojewódzki
 8. Szymon Mikołajewicz
 9. Karol Gajek
 10. Gabriel Kowal
 11. Hubert Andrzejczuk
 12. Norbert Andrzejczuk
 13. Mikołaj Litwiniak
 14. Filip Litwiniak
 15. Dawid Krzewniak
 16. Mikołaj Szkopek
 17. Szymon Walczuk
 18. Eryk Wach
 19. Alan Kiełbik
 20. Natan Kondratowicz
 21. Mateusz Kozioł
 22. Bartek Leszczuk
 23. Adrian Soszyński
 24. Wiktor Stańczuk
 25. Jakub Trębicki
 26. Dawid Wakuła
 27. Patryk Wilczyński
 28. Oskar Bombiak
 29. Wiktor Chęcel
 30. Michał Głódź
 31. Kacper Mazurek
 32. Wojciech Montewka
 33. Fabian Nasiłowski
 34. Oskar Podniesiński
 35. Alan Rymuza
 36. Jakub Sikorski
 37. Filip Szkopek
 38. Michał Walczuk

Lektorki i Lektorzy:

 1. Siostra Teresa Skorupska
 2. Monika Lewczuk
 3. Andrzej Kondratowicz
 4. Marek Dobosz
 5. Mariola Przychodzka Rosa
 6. Anna Adamczyk
 7. Dominika Duk
 8. Karolina Rymuza
 9. Natalia Parapura
 10. Monika Wakuła
 11. Agata Kozioł
 12. Alicja Antoniak
 13. Emilia Stańczuk
 14. Bartłomiej Bujalski
 15. Anna Wakuła

Kandydaci:

 1. Milan Kondratowicz
 2. Dawid Korneć
 3. Damian Księżopolski
 4. Maciej Mikołajewicz
 5. Franciszek Moczulski
 6. Aleksander Nasiłowski
 7. Bartosz Skorupka
 8. Mateusz Stokłosa
 9. Kacper Wach
 10. Bartosz Wakuła

Statut LSO

STATUT Służby Liturgicznej w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Suchożebrach

I UWAGI OGÓLNE

1. Niniejszy statut definiuje najważniejsze zasady funkcjonowania Służby Liturgicznej. Pozostałe ustalenia są przekazywane wewnątrz wspólnoty.

2. Posługa ministranta to zajęcie jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych. Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje podczas mszy i nabożeństw.

3. Każdy ministrant jako chrześcijanin ma obowiązek służyć w każdą niedzielę, natomiast przyjęcie posługi ministranta wymaga od niego większego umiłowania Eucharystii, co wiąże się ze służbą w tygodniu wedle przyjętych zasad we wspólnocie LSO.

4. Ministranci i lektorzy służący przy Ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca!

5. W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie mszy świętej i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku.

6. Miejsce ministranta jest w prezbiterium, a nie w nawie lub w Zakrystii.

7. Być ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale także świadectwo chrześcijańskiej postawy w domu, w szkole i na podwórku.

II FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY

1. Na czele wspólnoty stoją ks. Opiekun i Prezes, będący ze sobą w stałym kontakcie.

2. Prezesa wybiera ks. Proboszcz wraz z ks. Opiekunem

3. Do współpracy Prezes dobiera sobie Wiceprezesa.

4. Prezes z pomocą wiceprezesa są odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie LSO przed ks. Proboszczem i ks. Opiekunem

5. Osoby we wspólnocie ministranckiej i ich posługi.

a) Ksiądz Opiekun – głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów oraz opieka nad ministrantami i lektorami (podobnie jak w szkole wychowawca klasy); koordynowanie funkcjonowania wspólnoty; podliczanie punktacji; prowadzenie strony internetowej (we współpracy z Ministrem Strony Internetowej). Kadencja: bezterminowa (tzn. do czasu zakończenia kierowania wspólnotą).

b) Prezes – reprezentowanie wspólnoty; rozdzielanie asyst, koordynowanie zbiórek; prowadzenie zbiórek i dbanie o to, aby wspólnota żyła – w łaczności z opiekunem, ceremoniarzami, lektorami i ministrantami; wychodzenie z inicjatywą różnych aktywności pozaliturgicznych, wyjazdów wakacyjnych i innych – zarządzanie wspólnotą. Podlegają mu wszyscy członkowie LSO czyli ministranci, kandydaci i lektorzy, którzy muszą zgadzać się z jego zdaniem. Kadencja: na okres trwania kadencji ks. Opiekuna, przedłużana za zgodą ks. Proboszcza bezterminowo.

c) Wiceprezes – pomaga prezesowi, pełni funkcję zastępcy Prezesa w czasie jego nieobecności. Kadencja: 1 rok (przedłuzana za zgodą Prezesa)

6. Zbiórki ministranckie dla ministrantów i lektorów odbywają się według terminarza ustalonego między zarządem, a ks. Opiekunem.

III SPOTKANIA ZARZĄDU

1. Zarząd LSO składa się z ks. Opiekuna, Prezesa i Wiceprezesa.

2. W sprawach zwyczajnych lub mniejszej wagi zarząd spotyka się w składzie podstawowym (z możliwością zaproszenia na spotkanie innych potrzebnych osób).

3. W sprawach bardzo ważnych zarząd spotyka się w składzie rozszerzonym.

IV ZACHOWANIE MINISTRANTA I LEKTORA W KOŚCIELE I ZAKRYSTII

1. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia w odpowiednim czasie przed Mszą świętą lub nabożeństwem. Msza w dzień powszedni i niedziela zwykła – 15 minut wcześniej. Msza z asystą – 20 minut wcześniej. Msza z obecnością biskupa – 30 minut wcześniej.

2. 2 minuty przed wyjściem procesji ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę przed służeniem. Prowadzi ją Ksiądz lub Prezes, Wiceprezes, bądź najstarszy lektor lub ministrant. Po modlitwie następuje cisza (sacrum silencium).

3. Ministranci przy ołtarzu mają złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają, zachowują się spokojnie i poważnie. Miejscem, gdzie ministranci ubierają komże i oczekują na liturgię jest zakrystia.

4. Po mszy świętej ministranci i lektorzy wraz z Celebransem odmawiają modlitwę po służeniu, a następnie pomagają zakrystianinowi w uporządkowaniu prezbiterium oraz zostawiają porządek w zakrystii.

5. Każdemu ministrantowi i lektorowi zaleca się zapoznanie z czytaniami z danego dnia przed przybyciem do kościoła.

6. W miarę możliwości każdy ministrant i lektor włącza się w śpiew liturgiczny. Podczas liturgii słowa pieśni, a także jej melodia mają ogromną wartość.

7. Ministrant, kandydat i lektor z pokorą przyjmują zasady, ustalone przez Księży, Prezesa lub Radę LSO. NIE MAJĄ PRAWA ZMIENIĆ DECYZJI KSIĘŻY LUB PREZESA.

8. Ministrant, kandydat i lektor nie akceptujący ustaleń Prezesa może zostać zawieszony w służbie do okresu jednego miesiąca lub niedopuszczony jednorazowo do służby.

9. O zawieszeniu ministranta, kandydata i lektora decyduje Prezes wraz z ks. Opiekunem. Ks. Proboszcz zostaje poinformowany o zawieszeniu członka LSO, i nie może zmienić tej decyzji.

V SŁUŻBA LITURGICZNA

1. Posługa liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku. Szczegóły znajdują się na stronie facebookowej ministrantów oraz na tablicy ogłoszeń w zakrystii.

2. W podanej kolejności: Prezes, Wiceprezes lub najstarszy stopniem lub najstarszy stażem ministrant wyznaczają funkcje liturgiczne.

3. Ministranci są zobowiązani do służenia trzy razy w tygodniu (dwa razy w dzień powszedni – rano i wieczorem, a także w niedzielę). Ministranci, starsi od szkoły średniej służą obowiązkowo dwa razy w tygodniu (dzień powszedni i niedziela) według przyjętych zasad. Jeśli Mszę świętą poprzedza nabożeństwo, ministranci również w nim uczestniczą.

4. Ministranci są ponadto zobowiązani do obowiązkowego służenia w asystach podczas parafialnych uroczystości, gdy mają wyznaczoną funkcję. Jeśli dzień pokrywa się z ich obowiązkowym służeniem lub nie mogą z przyczyn uzasadnionych służyć, zgłaszają to znacznie wcześniej Prezezsowi, który rozwiąże ewentualny problem.

5.Wszystkie funkcje na Mszach świętych wykonują ministranci, a w razie ich nieobecności – lektorzy. W niedzielę lekcje czytają lektorzy, w pierwszej kolejności ministranci, a podczas nieobecności osoby świeckie.

6. Liturgiczna Służba Ołtarza sumiennie zapoznaje się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca. W miesiącach wakacyjnych ministranci i lektorzy pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

7. Każdą uzasadnioną nieobecność ministranci zgłaszają Prezesowi, ze znacznym wyprzedzeniem, zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i w czasie wakacji. Każdą nieobecność usprawiedliwiamy.

VI PODZIAŁ, STROJE I ZADANIA MINISTRANTÓW

1 . Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany. Stroje zabieramy do domu przynosząc je na każdą mszę i nabożeństwo dbając jednocześnie o ich wygląd (świeżość).

2. Lektorzy i ministranci mogą zostawiać komże w zakrystii w szafie.

3. Ministranci, kandydaci i lektorzy obowiązkowo uczestniczą w zbiórkach w wyznaczonych terminach.

4. Ministranci przechodzą przez stopnie formacji ministranckiej, co wiąże się z funkcjami liturgicznymi oraz strojem.

a) Kandydaci na ministranta – Przyjmowanie kandydatów na ministranta odbywa się poprzez zgłoszenie się do opiekuna ministrantów. -Ubiorem kandydata jest szarfa. – Kandydat przygląda się posłudze starszych ministrantów, ucząc się jej.

b) Ministranci – ministrant ołtarza: ustawia księgę, zanosi kielich zdejmując welon, podaje ampułki z wodą i winem oraz lavabo, a podczas aspersji nosi kociołek z wodą. – ministrant światła: pełni funkcje ministranta księgi.

c) Lektor – Ministrant Słowa Bożego pełni funkcje lektora: czyta lekcje, a także, w procesji, uroczyście wnosi Ewangeliarz. – Lektor, który dobrze zna liturgię i przeszedł odpowiedni kurs może zostać ustanowiony ceremoniarzem.

d) Ceremoniarz – Ceremoniarz ustala skład asysty na liturgię, podczas której pełni funkcję mistrza ceremonii.

5. Jeśli to możliwe, asysty ustalane są podczas zbiórek lektorskich i ministranckich

6. Wyjątkiem jest Triduum Paschalne. Asysty na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną ustala Prezes.

7. Na każdą celebrację liturgiczną zarówno podczas niedziel i uroczystości, jak i w dzień powszedni obowiązują: czyste długie spodnie, buty (w miarę możliwości nie sportowe), bluza bez kaptura lub schludny T-Shirt.

8. Oprócz tego na niedziele i uroczystości: eleganckie i czyste buty, eleganckie spodnie, ładna koszula, może być marynarka. Ubrania powinny być w spokojnych (stonowanych) kolorach. Ubiór powinien być godny celebracji Mszy św.

9.Fryzura: włosy niefarbowane, mogą być ułożone na żel, ale nie postawione i nie za długie (twarz powinna być widoczna), twarz bez kolczyków.

VII KARY I NAGRODY

1. Wobec ministranta, lektora lub kandydata który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie lub lektorskie będą wyciągane konsekwencje: – Ostrzeżenie od Prezesa – Rozmowa z Opiekunem – Rozmowa z ks. Proboszczem – Zawieszenie w obowiązkach ministranta, kandydata lub lektora – Wydalenie z grona ministrantów, kandydatów lub lektorów

2. Te same zasady, co w punkcie 1., dotyczą także tych ministrantów i kandydatów, którzy poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie używek itp.)

3. Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody przez opiekuna ministrantów.

VIII POPRAWKI

1. Statut może ulegać zmianie podczas zbiórek ministranckich oraz spotkań zarządu.

2. Zatwierdzony musi być przez ks. Opiekuna.

3. O zmianach w statucie informuje się całą LSO podczas zbiórek oraz na stronie LSO i tablicy w zakrystii.

Statut zatwierdzony przez ks. Opiekuna dn.13.01.2023r.

Możliwość komentowania została wyłączona.