Niepokalane Serce Maryi – ściśle złączone z Sercem Jezusa

Kult Serca Najświętszej Maryi Panny rozwijał się w Kościele równolegle z kultem Najświętszego Serca Jezusa, gdyż te dwa Serca zawsze biją razem. Do rozwoju kultu i nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi najbardziej przyczyniły się objawienia maryjne, jakie miały miejsce w 1917 r. w Fatimie. Dziś, kiedy dochodzi do coraz częstszych profanacji figur i kapliczek Maryi,  jest szczególna potrzeba wynagradzania Matce Bożej tych zniewag pierwszosobotnimi nabożeństwami. 

1.Kult Serca Maryi istnieje od dawien dawna

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze już Ewangelista Łukasz „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu… Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. (Łk 2,19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy w XII wieku. Samo święto zapoczątkował w 1643 r. św. Jan Eudes (zwany “twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”) rozpoczynając na dużą skalę kult Serca Maryi. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez Piusa IX, w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes w 1858 roku. Najbardziej jednak przyczyniły się tu objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. W dniu 13 października 1942, w 15-lecie objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół rozszerzył święto Niepokalanego Serca Maryi ten sam papież w dniu 4 maja 1944 r. Do reformy liturgii w 1969 r. obchodzono je 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia NMP, a obecnie jest to sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

2.Matka Boża dzieciom z Fatimy wiele powiedziała o swym Niepokalanym Sercu

Objawienia fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi ku czci Jej Serca Niepokalanego. Nadto nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny (wynagradzający), w czym bardzo upodobnił się on do kultu Serca Pana Jezusa, propagowanego w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque. W czerwcu 1917 roku w Fatimie Łucja usłyszała od Maryi „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu, po ukazaniu fatimskim dzieciom wizji piekła, Maryja mówi, że poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu jest sposobem na nawrócenie i zadośćuczynienie”. Zaś 10 grudnia 1925 r. Matka Boża ukazała się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: “Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią”.

3.Sobota dniem Maryi

Istotą prośby Maryi, przekazanej w Fatimie, o poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu i komunii wynagradzającej w pierwsze soboty jest wskazanie na centralne miejsce Boga w życiu człowieka wierzącego. Drogą, która prowadzi do Boga jest serce Maryi ukształtowane na podobieństwo serca Boga. Poświęcenie się sercu Maryi to okazanie gotowości do wypełniania woli Boga i do nawrócenia się przez Jego miłosierdzie. Nabożeństwo pierwszych sobót, ofiarowane w intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi, przypomina człowiekowi wierzącemu o miłosierdziu Bożym i sercu bez skazy, które ujawnia swoją obecność pełną miłości. Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w naszym kraju, w każdą  pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy św. o Niepokalanym Sercu Maryi. We wszystkie inne zwykłe soboty można odprawiać Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.

4.Wynagrodzenie zniewag zadanych Maryi

Przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót, wynagradzamy pięć zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce MaryiChodzi o bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu NMP, jej dziewictwu, boskiemu macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać jej za matkę ludzi. Bluźnierstwem raniącym Maryję jest też  publiczne wpajanie w serca dzieci obojętności, pogardy, czy nawet odrazy wobec Niepokalanej Matki oraz bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach. To niestety dzieje się w naszych czasach. Coraz częściej dowiadujemy się z przekazów medialnych o bluźnierczym zniszczeniu figury czy kapliczki Matki Bożej.

5.Świat został poświęcony Sercu Maryi

Po raz pierwszy, 13 października 1942 roku, dokonał tego papież Pius XII. 25 marca 1984 roku papież Jan Paweł II poświęcił cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt poświęcenia, który przygotował na tę okazję, to przepiękna modlitwa, którą możemy odmawiać, dołączając siebie, swoje rodziny i środowiska do tego papieskiego zawierzenia. Kolejne zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi miało miejsce dnia 13 października 2013 roku. Dokonał go papież Franciszek w dniu Maryjnym, przed wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej z Fatimy. Ostatni akt poświęcenia świata przez papieża, a szczególnie Rosji, miał miejsce w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2022 roku w Rzymie.

Adam Białous – PCh24.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.