Najświętsze Serce Jezusa – nieustannie otwarte dla ludzi

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest obchodzona zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała, tak jak prosił o to sam Chrystus. Polska jest krajem, w którym Kult Serca Jezusowego rozwinął się bardzo wcześnie, jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Nowy rys uroczystości nadał papież Jan Paweł II. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ustanowił on Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

1.Początki kultu Serca Jezusa

Starożytność chrześcijańska czciła miłość Chrystusa przedstawioną w obrazie Serca Jezusa w Dobrym Pasterzu. Kult miłości ofiarnej i wiernej aż do końca nawiązywał do Ewangelii Janowej o otwartym na krzyżu boku Jezusa. W wiekach średnich przejawiał się on w kulcie Jezusowych ran. Wraz z upływem wieków mistycy, którzy wnikali duchowo w ranę Serca Jezusowego, tacy jak m.in. święta Ludwina z Schiedam czy św. Katarzyna ze Sieny, powoli odkrywają jej znaczenie. Niewątpliwie najżarliwszym apostołem nabożeństwa do Najświętszego Serca był św. Jan z Eudes, żyjący w wieku XVII we Francji.

2.Polska prekursorem święta Najświętszego Serca Pana Jezusa

Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa, wraz z Mszą św. i oficjum brewiarzowym, ustanowił w 1765 r. papież Klemens XIII. Był to przywilej tylko dla Polski, dla ówczesnego Królestwa Polskiego i jednej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W ten sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał biskupów polskich z 1764 roku. Na ziemiach polskich Serce Boskiego Zbawcy czczone było jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pierwszy w świecie podręcznik tego nabożeństwa pt. „Ognisko serc – Serce Jezusa” napisał jezuita o. Kacper Drużbicki. O ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali w Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi. Dekret z 1765 r. był właśnie odpowiedzią na sławny memoriał polskich biskupów, który podaje historyczny przegląd kultu i uzasadnia wymowę tego nabożeństwa. Co ciekawe w Polsce, w kościele podlaskiej wsi Milejczyce, znajduje się jeden z najstarszych na świecie obrazów Serca Jezusa. Prymas Polski abp Ledóchowski poświęcił Najświętszemu Sercu metropolię gnieźnieńską. W 1921 r. jako wotum wdzięczności Sercu Bożemu za odzyskanie niepodległości przez Naród Polski konsekrowano bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W Poznaniu wzniesiono też pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” – został on zburzony przez Niemców w 1940 roku. W roku 1951, w uroczystość Chrystusa Króla,  Episkopat Polski ogłosił rok poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

„Przez to uroczyste poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną wolę, by wszystkie dziedziny życia naszego, zarówno prywatne jak publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa” – napisano w akcie poświęcenia. Polscy biskupi zachęcali też wiernych do osobistego poświęcenia Sercu Jezusowemu, ale i oddania całych rodzin, co nazywane jest intronizacją Serca Jezusowego w rodzinach. Z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa ściśle łączy się kult Miłosierdzia Bożego, który rozpoczęły objawienia Chrystusa dla św. Faustyny Kowalskiej. Na obrazie Jezusa Miłosiernego, namalowanym na polecenie samego Chrystusa, ukazany jest On jako dawca nieprzebranych zdrój łask wychodzących z jego przebitego włócznią serca.

3.Sam Chrystus upomniał się o święto Swego Najświętszego Serca

Do grona czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego należeli m.in. św. Bernard, Bonawentura, Katarzyna ze Sieny, Franciszek Salezy. Główna jednak zasługa w rozpowszechnieniu kultu Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski. W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus powiedział do niej: “Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję”.

Na cały Kościół święto Serca Pana Jezusa rozszerzył papież Pius IX w roku 1856. Znamienny jest też akt oddania całego Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca Jezusowego, jakiego dokonał 31 grudnia 1899 roku papież Leon XIII. W XX wieku aż 30 milionów ludzi na całym świecie należało do ruchu modlitewnego Najświętszego Serca Jezusowego. Nowy rys uroczystości nadał papież Jan Paweł II. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ustanowił on Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

4.Św. Jan Paweł II o Sercu Jezusa

“… Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wiernością na Jego wierność. Z Bożego Serca, tego «źródła życia i świętości», czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości. Podstawowym środowiskiem, gdzie rozwija się cywilizacja miłości, jest rodzina, dlatego cieszę się, że rodziny w Polsce poświęcają się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Serce Boże daje moc i łaskę, aby stały się one Kościołem domowym, szkołą ofiarnej miłości, wiary i szacunku dla życia. Prośmy gorąco Serce Boże, «w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności», aby było Ono natchnieniem i światłem dla ludzkości wchodzącej w trzecie tysiąclecie…” – powiedział Jan Paweł II w orędziu skierowanym do wiernych w 100 rocznicę poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Adam Białous – pch24.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.