Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych

(Oprac. PCh24.pl)

Przez tydzień, od 1 do 8 listopada, możemy tradycyjnie uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych. Przypominamy, jakie warunki musimy w tym celu spełnić. – Bądźmy w stanie łaski uświęcającej, przystępujmy do komunii św. i prośmy Boga w intencji naszych zmarłych o szczęście wieczne dla nich – mówi rzecznik episkopatu.

Według nauki Kościoła, aby uzyskać odpust zupełny trzeba spełnić następujące warunki: być w stanie łaski uświęcającej, nie trwać w świadomym przywiązaniu do grzechu (nawet lekkiego), przystąpić do Komunii Świętej, odmówić Ojcze naszWierzę w Boga i modlitwę w intencjach podanych przez Ojca Świętego, a także odwiedzić cmentarz w celu modlitwy za zmarłych wiernych.

O znaczeniu święta Wszystkich Świętych przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. – [Wszystkich Świętych] to dzień, kiedy wspominamy wielkich ludzi Kościoła: tych kanonizowanych, beatyfikowanych, ale także tych, którzy nigdy nie zostali dekretami wyniesieni na ołtarze, a swoim życiem i przykładem świadczyli o obecności Boga i życia Ewangelią w codziennym życiu. (…) Ich wspominamy, ich czcimy i za ich wstawiennictwem prosimy Boga o wszelkie potrzebne łaski dla nas, którzy wciąż podążamy w pielgrzymce do Nieba – tłumaczy ks. Leszek Gęsiak.

Duchowny zachęca też do modlitwy za zmarłych w dniu zadusznym 2 listopada. – Często tych, których sami znaliśmy, którzy byli nam bliscy, członków naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, tych, którzy w jakiś sposób zapisali się w naszym życiu i których nosimy w pamięci, w naszym sercu. Za tych wszystkich składajmy modlitwę i prośmy Boga, by w drodze do Nieba otrzymali wszelkie potrzebne wsparcie duchowe, by czas oczyszczenia, czas czyśćca był dla nich lekki i doprowadził do wiecznego szczęścia – mówi ks. Gęsiak.

Źródło: episkopat.pl

Intencje Ojca Świętego w miesiącu Listopad 2022:

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Możliwość komentowania została wyłączona.