Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II nazywanego papieżem rodziny

(Św. Jan Paweł II, fot. Piotr Drabik/Flickr, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0))

W sobotę wierni w Kościele obchodzą liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, często określanego papieżem rodziny. Jan Paweł II w swoim nauczaniu i encyklikach wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenia i niebezpieczeństwa dla rodziny oraz instytucji małżeństwa. Skupiał się również na ochronie prawa do życia.

Pierwsza część pontyfikatu papieża Jana Pawła II poświęcona była rodzinie. Owocem tego czasu była adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, w której papież zaznaczył, że „rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych”. Podkreślił, że „Kościół jest świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości”, dlatego „pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc”.

Oceniając sytuację rodziny we współczesnym świecie, Jan Paweł II wskazał na zjawiska pozytywne, jak „zwrócenie większej uwagi na jakość stosunków międzyosobowych w małżeństwie, na podnoszenie godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo i na wychowanie dzieci”. Z drugiej strony wskazał na niebezpieczeństwa – „stale wzrastającą liczbę rozwodów, plagę przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji; faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia”.

„Instytucja małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wewnętrzny wymóg przymierza miłości małżeńskiej, które potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne, dla dochowania w ten sposób pełnej wierności wobec zamysłu Boga Stwórcy” – pisał papież.

Wyjaśnił, że wedle zamysłu Bożego, małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej, ponieważ sama instytucja małżeństwa i miłość małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa. „Małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistość – dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa” – zaznaczył.

Papież podkreślił, że „właśnie dlatego, że miłość małżonków jest szczególnym uczestnictwem w tajemnicy życia i miłości samego Boga, Kościół ma świadomość, że otrzymał specjalne posłannictwo strzeżenia i ochraniania tak wielkiej godności małżeństwa i tak wielkiej odpowiedzialności za przekazywanie życia ludzkiego”.

Św. Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagę na konieczności zagwarantowania prawa do życia. „Kiedy małżonkowie, uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują postawę sędziów zamysłu Bożego i manipulują oraz poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość całkowitego daru z siebie (…)” – nauczał papież.

Kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1978 roku, obierając imię Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Kanonizacja papieża miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku, a zatem w 9 lat po śmierci.

pap logo

Źródło: PAP/Iwona Żurek

Możliwość komentowania została wyłączona.